Informacje o projekcie

Gminy mogą wesprzeć swoich mieszkańców poprzez zaangażowanie się w działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Pozyskaj grant na rozwój kompetencji cyfrowych!


Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Projektu jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju.


Działania

Gminy mogą wesprzeć swoich mieszkańców poprzez zaangażowanie się w działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Pozyskaj grant na rozwój kompetencji cyfrowych!

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast