Dokumenty

Dokumentacja projektu


Regulamin konkursu grantowego

Wzór wniosku o przyznanie grantu

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wzór umowy o powierzenie grantu

Standard kompetencji cyfrowych do osiagniecia w ramach szkoleń

Wytyczne zakupu sprzętu w projekcie

Katalog wydatków kwalifikowalnych

Protokół inwentaryzacji

Wzór oświadczenia o nieubieganie się o grant w innych konkursach

Wzór porozumienia NGO z gminami

Interpretacja CPPC w sprawie tworzenia partnerstw w projektach grantowych 3.1 POPC

Działam w mediach społecznościowych - scenariusz e-learning.

Kultura w sieci - scenariusz e-learning.

Moje finanse i transakcje w sieci - scenariusz e-learning.

Mój biznes w sieci - scenariusz e-learning.

Rodzic w internecie - scenariusz e-learning.

Rolnik w sieci - scenariusz e-learning.

Tworzę stronę internetową - scenariusz e-learning.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast