Ogłoszenie naboru na kandydatów na instruktorów do przeprowadzania szkoleń (28 lutego 2019 – do odwołania)

LISTA RANKINGOWA W RAMACH NABORU DOL/11/2019/G
5 września 2019
URUCHOMIENIE XIII NABORU
24 września 2019

W związku z realizacją projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego” w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, od dnia 28 lutego 2019 r. – do odwołania ogłasza się nabór kandydatów na instruktorów do przeprowadzania szkoleń. Aplikacje należy przesyłać na adres e-mail: popc@fundacjaaktywnych.pl  (skan podpisanego CV, skan dokumentów potwierdzających doświadczenie, oświadczenie o spełnianiu kryteriów, oświadczenie o powierzeniu danych osobowych). W tytule maila należy podać „imię, nazwisko – instruktor”. W treści maila prosimy o wskazanie:

*Nazwy gminy lub partnera gminy w ramach której jest zgłoszenie;

*Dane kontaktowe (adres e-mail/telefon)

Zwracamy uwagę, iż  zgodnie z „Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu” od zgłaszanych kandydatów oczekuje się posiadania następujących kompetencji:

A: Metodyczne:

 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi;

 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy;

 3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym;

 4. Umiejętność motywowania uczestników

B: Techniczne:

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony);

 2. Umiejętność korzystania z internetu;

 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie;

 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych;

 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych;

 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych;

 7. Umiejętność rozwiązania problemów technicznych

C: Doświadczenie:

 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

Dokumenty

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH DO CELÓW SZKOLENIOWYCH

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast