Ogłoszenie naboru na kandydatów na instruktorów do przeprowadzania szkoleń (25 września – 31 grudnia 2018)

LISTA RANKINGOWA W RAMACH NABORU 2/2018/G
13 września 2018
OGŁOSZENIE O NABORZE GRANTOBIORCÓW
28 września 2018

W związku z realizacją projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w dniach 25 września – 31 grudnia 2018 r. ogłasza się nabór kandydatów na instruktorów do przeprowadzania szkoleń. Aplikacje należy przesyłać na adres e-mail: popc@fundacjaaktywnych.pl  (skan podpisanego CV, skan dokumentów potwierdzających doświadczenie). W tytule maila należy podać „imię, nazwisko – instruktor”. W treści maila prosimy o wskazanie:

*Nazwy gminy lub partnera gminy w ramach której jest zgłoszenie;

*Dane kontaktowe (adres e-mail/telefon;

* preferowany termin szkolenia dla instruktora, tj.:

– Łódź: 10-13.X.2018 r., (szkolenie odbyło się)

– Łódź: 7-10.XI.2018 r., (szkolenie odbyło się)

– Serock 19-22.X.2018 r., (szkolenie odbyło się)

– Toruń 24-27.X.2018 r., (szkolenie odbyło się)

– Toruń 14-17.XI.2018 r. (szkolenie odbyło się)

– Toruń 28.11-01.12.2018 r. (szkolenie odbyło się)

– Łódź: 12-15.12.2018 r. (szkolenie odbyło się)

– Toruń 09-12.01.2019 r. (szkolenie odbyło się)

– Łódź 06-09.02.2019 r.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numer telefonu 733-558-850.

Zwracamy uwagę, iż  zgodnie z „Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu” od zgłaszanych kandydatów oczekuje się posiadania następujących kompetencji:

A: Metodyczne:

 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi;
 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy;
 3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym;
 4. Umiejętność motywowania uczestników

B: Techniczne:

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony);
 2. Umiejętność korzystania z internetu;
 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie;
 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych;
 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych;
 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych;
 7. Umiejętność rozwiązania problemów technicznych

C: Doświadczenie:

 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

Dokumenty

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast