Ogłoszenie naboru na kandydatów na instruktorów do przeprowadzania szkoleń (28 lutego 2019 – do odwołania)

WYDŁUŻENIE II NABORU NA INSTRUKTORÓW
21 lutego 2019
URUCHOMIENIE V NABORU
5 marca 2019

W związku z realizacją projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, od dnia 28 lutego 2019 r. – do odwołania ogłasza się nabór kandydatów na instruktorów do przeprowadzania szkoleń.

Szkolenia dla instruktorów mogą odbywać się w formie:
1 dzień szkolenia stacjonarnego + elearning
4 dni szkolenia stacjonarnego

Aplikacje należy przesyłać na adres e-mail: popc@fundacjaaktywnych.pl (skan podpisanego CV, skan dokumentów potwierdzających doświadczenie, oświadczenie o spełnianiu kryteriów, oświadczenie o powierzeniu danych osobowych). W tytule maila należy podać „imię, nazwisko – instruktor”. W treści maila prosimy o wskazanie:
*Nazwy gminy lub partnera gminy w ramach której jest zgłoszenie;
*Dane kontaktowe (adres e-mail/telefon)
*Wskazanie wybranej formy szkolenia

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z „Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu” od zgłaszanych kandydatów oczekuje się posiadania następujących kompetencji:

A: Metodyczne:
1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi;
2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy;
3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym;
4. Umiejętność motywowania uczestników

B: Techniczne:
1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony);
2. Umiejętność korzystania z internetu;
3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie;
4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych;
5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych;
6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych;
7. Umiejętność rozwiązania problemów technicznych

C: Doświadczenie:

1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

Dokumenty

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH DO CELÓW SZKOLENIOWYCH

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast