LISTA RANKINGOWA W RAMACH NABORU 1/2018/G

URUCHOMIENIE II NABORU
9 sierpnia 2018
URUCHOMIENIE III NABORU
7 września 2018

Lista wniosków wybranych do dofinansowania

POBIERZ


 

Lista wniosków niezgodnych z oceną formalną

POBIERZ


 

Lista wniosków ocenionych negatywnie na etapie oceny merytorycznej 

[Projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną, ale został oceniony negatywnie na etapie oceny merytorycznej (zbyt mała liczba punktów – minimum stanowiło 60 punktów na 100 punktów możliwych do uzyskania)]

POBIERZ


 

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast